Zasady i Warunki Anulowania Rezerwacji

1. Ceny i usługi Ceny orientacyjnego pobytu i dalszych usług są podane w materiałach informacyjnych (strony internetowe, ulotki itd.) Dla klienta jest zobowiązujaca cena, która jest podana w karnecie. W zakresie usług i cen jest zobowiazujący ich rozpis w karnecie. Właściciel ma prawo w przypadku, których nie można kontrolować (np. siła wyższa), zgodził się na zmianę warunków pobytu.


2. Anulowanie pobytu przez klientaKlient ma prawo anulować rezerwację w dowolnym czasie przed przyjazdem. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnej formy elektronicznej (najlepiej załaczyć do e-mailu z potwierdzeniem odbioru) na emailowy adres: recepce@hotelklaret.cz. Decydujące dla podania terminu rezygnacji pobytu jest data i czas wysłanego potwierdzenia anulacji.
Anulowanie oplaty w przypadku anulowania pobytu:Do 14godz. dnia poprzedniego – bez opłaty 

Opłaty anulacyjne:

Po 14godz. dnia poprzedniego – cena za pierwszą noc 

Jeżeli klient w ogóle nie przyjedzie – 100% z ceny zamówionych usług

W przypadku większych grup, można zorganizować poszczególne opłaty za anulowanie.

Właściciel nie będzie zaliczał opłaty za anulowanie rezerwacji klientowi, jeżeli klient nie mógł skorzystać z uzgodnionych usług z następujących powodów: zgon w rodzinie, hospitalizacja klienta w szpitalu lub członka jego rodziny, poważna choroba, wezwanie do wojska, katastrofa. Powyżej, klient powinien przedłożyć pisemnym potwierdzeniem właścicielowi najpóźniej do 3dni od zdarzenia.


3. Płatność Takie warunki i zasady anulowania są integralną częścią porządku zamówienia pobytu i karnetu pobytowego.


© 2024 • Tirata.cz
booking.jpg